Uppdragsgivare: Calma tapasbar
Skapa en kännedomskampanj på instagram för Calma tapasbar. Grafisk profil: Simon Alverman