Uppdragsgivare: Fiktiv
Skapa merch/profilprodukter. Det kan vara ett band, likväl en organisation, företag, butik eller annat.
Skapade för en högaktuell myndighet. Profilprodukter med en gemensam nämnare: Håll avstånd.