Uppdragsgivare: Fiktiv
Kommunicera ett recept via bilder, antingen i bok form eller via poster. Visualisera de olika stegen i receptet.
Komponenterna går att känna igen i form och färg, ett naturligt flöde beskriver stegen i att skapa en perfekt gin & tonic.
.