Uppdragsgivare: Fiktiv
Gör en poster A3 med ett typsnitt från historien. Postern är tänkt att vara med till en utställning på museum för uttryck inom typografi.
Placeholder text lorem ipsum agerar stomme i ett mönster som framhäver typsnittets former.
Avenir av Adrian Frutiger konstruerat 1988.